آرشیو "برنامه های ویژه"

برنامه های ویژه


برنامه های ویژه اجرای مراسم آتش باز در 4 بخش ورود عروس و داماد، برش کیک عروسی، رقص تانگو و میز شام اجرای یخ سرد جهت هرچه رویای شدن اجرای مراسم رقص 2 نفره(تانگو) با بهره گیری از متدهای روز دنیا برگذاری موسیقی سنتی برای...

ادامه بیشتر ...